Po - Čt 8:00 - 17:00        Pá 8:00 - 15:00

212 241 750

212 241 750

Advent v Amsterdamu s výletem do Zaanse Schans
Advent v Amsterdamu s výletem do Zaanse Schans
Advent v Amsterdamu s výletem do Zaanse Schans

Advent v Amsterdamu s výletem do Zaanse Schans***

Popis

Jedinečné kouzlo historického Amsterdamu, náměstí zářící v moři světel, vánoční nálada a cukroví, tradiční kulinářské a umělecké výrobky, nákupní ulice a rozzářené město slavností světel spolu s projížďkou po amsterdamských grachtech, to je pozvání do adventního Amsterdamu.

Program

1. den: Odlet z Prahy s průvodcem, přílet do AMSTERDAMU, transfer na hotel, ubytování. Odpoledne historické centrum města, vánoční nálada a dekorace náměstí Dam s Královským palácem a farním kostelem Nieuwe Kerk, Begijnhof s posvátnou atmosférou, ulice Nes. Návrat na hotel s průvodcem nebo později individuálně.

2. den: Dopoledne se přesuneme do muzejní čtvrti - návštěva brusírny diamantů Coster Diamonds proslulá výbrusem diamantu Kooh-i-noor. Návštěva známé obrazárny Rijksmuseum s ojedinělou sbírkou nizozemského umění, variantně muzeum Vincenta van Gogha (do obou muzeí nutné rezervace předem). Odpoledne procházka městem kolem radnice a Opery, možnost návštěvy Rembrandtova domu - jenž skýtá fascinující pohled do života nejslavnějšího amsterdamského umělce, čtvrť červených luceren. Návrat na hotel s průvodcem nebo později individuálně.

3. den: Dopoledne fakult. výlet do ZAANSE SCHANS, obydlený skanzen s dřevěnými domy a větrnými mlýny, ukázky výroby dřeváků, turistické srdce kraje, variantně individuální volno ve městě - atmosféra uliček a domů na grachtech, posezení v některé z nábřežních kaváren, nákupy nebo návštěva dalších známých muzeí Amsterdamu. Odpoledne AMSTERDAM, společná procházka čtvrtí Jordaan - charakteristické úzké uličky a grachty, dům Anny Frankové, adventní trhy. V podvečer fakult. projížďka po amsterdamských kanálech. Individuálně večerní město.

4. den: Snídaně a dle let. řádu transfer z hotelu na letiště, návrat do ČR.

Cena zahrnuje

leteckou dopravu Praha - Amsterdam - Praha vč. letištních tax, příruční zavazadlo 56x45x25 (max. 15 kg), transfer z/na letiště, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce

Příplatky

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 800 Kč (povinné při nedoobsazení), odbavené zavazadlo do 20 kg 1 200 Kč, komplexní pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč

Nástupní místa

Trasa L2 - Brno (+500), Svitavy (+500), Pardubice (+ 400), Hradec Králové (+400), Poděbrady – ÖMV dálnice (+300), Praha

Trasa L3 - Opava (+600), Havířov (+600), Ostrava (+600), Frýdek Místek (+600), Nový Jičín (+600), Hranice (+600), Přerov (+600), Olomouc (+500), Praha

Poznámka

Orientační ceny vstupného Amsterdam: Van Gogh muzeum 15 €, Rijksmuseum 18 €, plavba po grachtech 15,50 €, Anna Frank 9 €, Rembrandt 12,50 €, královský palác 10 €, místní doprava cca 6 €/ den, fakult. výlet Zaans Schans cca 15 €

Vybrat osoby
   Další termíny Cena zájezdu, popř. souhrnná cena zájezdu bude sdělena našimi pracovníky a bude uvedena na cestovní smlouvě/potvrzení o zájezdu

Zaregistrujte se k odběru novinek

Nenašli jste, co jste hledali?